Presentació

Aquest portal presenta AFROBIB, una base de dades bibliogràfica sobre la literatura afroamericana femenina publicada a Espanya. Aquesta base de dades sorgeix arran d’un projecte doctoral que es proposa investigar la traducció i recepció de literatura afroamericana femenina a Espanya. En aquest context, AFROBIB es presenta com un nou recurs per a aquest àmbit d’estudi que proporciona informació bibliogràfica detallada sobre totes les obres escrites per dones afroamericanes publicades a Espanya en castellà i altres idiomes cooficials.

Accés a AFROBIB

Opcions de consulta

L’usuari pot fer servir diferents criteris per a les seves cerques, com ara el títol original de l’obra, l’autora, l’any de publicació o la llengua de traducció, entre d’altres. En mostrar els resultats, el sistema els ordena de forma alfabètica, atenent com a primer criteri al cognom de l’autora i, en segon lloc, al títol del text d’origen.

Finalment, el nostre portal també ofereix l’opció de visualitzar totes les entrades de la base de dades sense necessitat de realitzar una cerca concreta.

L’ús d’AFROBIB és completament lliure i il·limitat, si bé s’agrairia la seva menció sempre que aquesta eina hagi resultat d’utilitat per a l’investigador.

Contribucions

Qualsevol contribució o comentari sobre el contingut de la base de dades es pot realitzar adreçant-se a sandra.llopart@upf.edu o mitjançant aquest formulari de contacte. Totes les aportacions que es realitzin seran degudament reconegudes al nostre portal.

Manteniment

AFROBIB es revisa i s’actualitza mensualment. La darrera actualització es va dur a terme al desembre de 2022.