Contacte

Sandra Llopart Babot
C/ Roc Boronat, 138 | 08018 Barcelona
Despatx nº 53.220
+34 93 542 2471
sandra.llopart@upf.edu
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge